Till umu.se

Välkommen till institutionen

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har över 200 anställda, varav 70-80 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi finns med i tre av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prioriterade forskningsområden och är också en stark partner inom KBC, Kemisk-Biologiskt Centrum.

Kemiska institutionen har tillgång till moderna lokaler och forskningsinstrument liksom ett dynamiskt samarbete över institutions- och fakultetsgränser.

Snart är det dags att anmäla sig till höstens program och kurser.

Är du intresserad av både kemi, biologi och att förbättra världen ska du kanske fundera på om inte det nya civilingenjörsprogrammet, Bioresursteknik, vore något för dig.

Programmet kombinerar utbildning inom kemi, biologi och ingenjörsvetenskap. Utbildningen är anpassad efter skogsindustrins och den kemiska industrins framtida behov. För att klara denna omställning krävs ny kompetens, en kombination av biologi, grön kemi och ingenjörskonst. Under utbildningen lär du dig metoder för att utveckla biobaserade produkter och kemikalier baserade på förnybar råvara. Sådan kunskap blir viktiga för att minska oljeberoendet och därmed även i kampen för en bättre global miljö.

Klicka här om du vill läsa mer om utbildningen.

Här kan du göra en anmälan till programmet i Bioresursteknik!
 

Framtidens ingenjör från Umeå?

Kemisk Tidskrift skriver om det nya civilingenjörsprogrammet, Bioresursteknik, som startade hösten 2014 vid Kemiska institutionen.

Klicka här för att läsa artikeln i Kemisk Tidskrift.
 

Utbildning för framtiden

Kemi ingår i flera utbildningsprogram, både på grundnivå och på avancerad nivå. På grundnivå finns ”Life Science”-programmet som innehåller både kemi och molekylärbiologi liksom mer avancerade program som masterutbildningar inom kemi och farmaci.

Kemiska institutionen är också ansvarig för Receptarieprogrammet och delaktig i ett annat yrkesprogram, Processoperatörsprogrammet. Utöver dessa ”färdiga” program finns även möjlighet att sätta ihop sitt eget program genom att välja bland alla de kurser som institutionen ger både för nybörjare och för mer avancerade studier på master- och forskarnivå.

Fler och fler internationella studenter lockas till våra utbildningar på avancerad nivå för den starka forskningsanknytningen och den fantastiska miljön.

Vi hoppas att du kommer att besöka vår institution för att få en inblick i en växande och dynamiska miljö med goda möjligheter till både utbildning och forskning liksom samverkan med skolor och näringsliv.

_____________________________________

Om du vill söka fler publikationer från institutionen kan du använda Universitetsbiblioteketes system.

Till UBs databas Diva för sökning av publikationer


Sidansvarig: Lars Backman
2015-03-09

Utskriftsversion