Kemiförrådet

Lager och beställningsservice till er tjänst!

Kemiförrådet tillhandahåller kemikalier och lösningsmedel, glas- och laboratorie-utensilier, flytande kväve, kolsyreis, gas m.m till institutionerna vid Umeå universitet. Många av de mest använda kemikalierna och förbrukningsvarorna finns i vårt lager. För övriga kemikalier och artiklar erbjuder vi beställningsservice via Chemshop. Du kan se lagervarorna och lägga din beställning på chemshop.chem.umu.se

I Kemiförrådets uppdrag ingår att verksamheten ska vara självbärande av egna kostnader för lokaler och personal. Ingen "vinst" tas ut till någon intressent. Inköp görs med beaktande av upphandlade avtal.

All kemikaliehantering genom Kemiförrådet stöds av kemikalieregistrerings-programmet ChemKeeper. Dina inköp via Kemiförrådet blir därför automatiskt registrerade i ChemKeeper vilket underlättar ditt arbete med att hålla ditt kemikalieförråd registrerat och uppdaterat.

Länkar:


Sidansvarig: Lars Backman

Utskriftsversion

Kontakt och information

Öppettider:

•måndag 8.30-11.30 13-15
•tisdag 8.30-11.30 13-15
•onsdag 8.30-11.30 13-15
•torsdag 8.30-11.30 13-15
•fredag 8.30-11.30 13-15

Besöksadress:
Kemi A, plan 2, Linnaeus väg 10
Telefon:Butiken 090-7865162

Boris Jonsson 073-6205961
Jonas Sandström 073-6561004
Kryotelefon 073-6560436

Övrig information finns på "Intern webplats" (AD-konto krävs)

Saknar du behörighet?
Kontakta: order@chem.umu.se