Till umu.se

Säkerhetshuset

Farligt kemiskt avfall
Efter tillfällig lagring på lab ska allt kemiskt avfall lämnas till Säkerhetshuset för vidare transport till destruktionsanläggning. Det farliga kemiska avfallet ska vara sorterat och förpackat i särskilda flaskor/behållare. En komplett ifylld blankett "Deklaration av farligt kemiskt avfall" skall bifogas vid inlämnadet till Säkerhetshuset.

Öppettider
Fredagar  08:00 - 10:00Radioaktivt avfall
Radioaktivt avfall ska lämnas i rum 27-1020, byggnad 27 (i kulvert), Norrlands Universitetssjukhus. En komplett ifylld "Blankett radioaktivt avfall aug 2011" skall bifogas.

Öppettider
Torsdagar jämna veckor kl 9:00 - 9:30


Sidansvarig: Lars Backman

Utskriftsversion

Här hittar du sökerhetshuset

Säkerhetshuset ligger vid "U"et på kartan, bottenvåningen i Kemihuset.