Till umu.se

Forskning

I fokus

Biologisk kemi

Biologisk kemi överbryggar gränserna mellan biologi och kemi. Forskning inom detta område fokuserar på molekylära byggstenar som är nödvändiga för livets funktioner, t.ex. proteiner, kolhydrater, och ... Läs artikeln

I fokus

Miljö- och biogeokemi

Inom forskningsområdet miljö- och biogeokemi studerar vi kemiska substansers öde i miljön, samt de kemiska och biologiska faktorer och processer som styr biogeokemiska cykler. Området berör också männ... Läs artikeln

I fokus

Teknisk kemi

Den huvudsakliga forskningen inom grupperingen teknisk kemi vid institutionen är inriktad mot förädling av biomassa, med koppling till processer i framtidens bioraffinaderier. Läs artikeln


Sidansvarig: Lars Backman
2014-09-04

Utskriftsversion