Till umu.se

Biologisk kemi

Biologisk kemi överbryggar gränserna mellan biologi och kemi. Forskning inom detta område fokuserar på molekylära byggstenar som är nödvändiga för livets funktioner, t.ex. proteiner, kolhydrater, och DNA.

DNA innehåller den genetiska informationen som bestämmer hur proteinkedjor ska se ut; proteiner är de byggstenar som utför det mesta arbetet i levande organismer. För att fungera måste proteinkedjorna vecka ihop sig till kompakta former. Hur proteiner veckar ihop sig till sina funktionella strukturer och hur de samspelar med andra byggstenar i bakterier, växter och människor är nyckelfrågor för biologiska kemister. Frågor inom biologisk kemi inkluderar också tillämpningar inom medicin. Vad går fel på molekylär, eller till och med atomär, nivå med proteiner, eller bindingar mellan olika byggstenar, när mänskliga sjukdomar uppstår? Alzheimers sjukdom är ett känt exempel där vissa proteiner förlorar sin normala form, veckar sig fel och blir då toxiska. Eller hur angriper bakterier oss så infektioner uppstår? Forskningen om det senare inkluderar identifiering av små molekyler som kan manipulera dessa sjukdomsorsakande processer på nya sätt.
På kemiska institutionen bedrivs interdisciplinär och framstående forskning kring ovan frågor i en internationell och stimulerande atmosfär. Forskningsområdena sträcker sig från studier av struktur och funktion av enstaka molekyler och hur snabbt proteiner veckas ihop, till hur komplexa biologiska processer går till inne i celler. I vår forskning kopplar vi ihop viktiga biologiska system med en mängd avancerade biofysikaliska metoder (t.ex. NMR, mass spektrometri, kristallografi, fluorescens, cirkulär dikroism, FT-IR, kalorimetri och många andra metoder) i både jämvikts och tids-upplösta experiment.
Även om de flesta experiment utförs i laboratorier med biologiska material, finns en direkt anknytning till teoretiska studier via flera forskargrupper. Våra aktiviteter inom biologisk kemi omfattar även ’functional genomics’ och ’system biology’ områdena, där proteomics, metabolomics i kombination med bioinformatik och kemometri används för att undersöka funktioner hos proteiner och förstå molekylära processer bakom sjukdomar på cellulär nivå.


Sidansvarig: Gerhard Gröbner
2009-03-30

Utskriftsversion