Infrastruktur

Kemiska institutionen har en förstklassig infrastruktur med avseende på instrumentering och ändamålsenliga lokaler för forskning, utbildning och olika typer av stödfunktioner. En stor del av institutionens instrumentering finns listad i den sökbara databasen InstrumentKeeper där information om instrumenten och tekniker samt kontaktpersoner anges.

En stor del av instrumenteringen är organiserad i teknikplattformar eller övergripande infrastrukturer som i vissa fall ingår i nationella och internationella infrastrukturer. Dessa erbjuder tillgång till instrument och varierade grad av service och utbildning. Detaljerad information återfinns i de flesta fall enbart på engelska.

Computational Life Science Cluster (CLiC)
CLiC består av ett stort antal forskare vid flera institutioner vid Umeå universitet och är en nod inom den nationella infrastrukturen Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences (BILS). CLiC tillhandahåller kurser och stöd bioinformatik, genomik och metabolomik.

Laboratories for Chemical Biology Umeå (LCBU)
LCBU är en nod i den nationella infrastrukturen Chemical Biology Consortium Sweden CBCS som ingår i Science for Life Laboratories. LCBU/CBCS tillhandahåller infrastruktur och personal för kemisk biologi med fokus på screening av små organiska molekyler.

NMR
Infrastrukturen baseras på ett flertal spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd för analys av olika typer av biologiska prover med NMR-baserade tekniker.  Infrastrukturen ingår i det nationella nätverket NMR for Life.

Protein Expertise Platform (PEP)
Teknikplattformen tillhandahåller service och rådgivning för alla steg som krävs för framställning av proteiner.

Röntgenkristallografi
Plattformen erbjuder expertis i kristallografi och tillgång till avancerad instrumentering och förbrukningsmaterial.

Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS)
Teknikplattformen ger stöd för semikvantitativ analys av alla element (utom H och He) i olika typer av ytor med elektronspektroskopi.

Spåranalys - Trace analysis platform (TAP)
Plattformen erbjuder masspektrometriska tekniker för kvalitativ och kvantitativ spårämnesanalys av organiska ämnen, metaller och organometaller samt isotopmätningar av spårgaser.

Vibrationsspektroskopi
Infrastrukturen tillhandahåller flera instrument och service för Fouriertransform infraröd-, Raman- och mikro-spektroskopi.


Sidansvarig: Mikael Elofsson

Utskriftsversion

Bokning av apparater och lokaler

Använd länken nedan för att komma till institutionens bokningssystem av apparater och lokaler.

Online bokning av apparater och lokaler