Till umu.se

Teknisk kemi

Den huvudsakliga forskningen inom grupperingen teknisk kemi vid institutionen är inriktad mot förädling av biomassa, med koppling till processer i framtidens bioraffinaderier.

Kemiska, termokemiska och biokemiska frågeställningar engagerar ett trettiotal personer inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Flera medarbetare inom teknisk kemi har nära samarbete med industrin och en särskilt stark koppling finns till bioraffinaderikomplexet i Örnsköldsvik. Under länkarna till respektive forskargrupp finns mer utförlig information om vilken forskning som är aktuell just nu.


Sidansvarig: Stellan Marklund
2014-06-18

Utskriftsversion