Till umu.se

Teknisk kemi

Text om institutionens forskning inom teknisk kemi

Forskningen inom teknisk kemi bedrivs inom fem områden:
Akvatisk kemi, avfall och energi, bioraffineringskemi, kemometri och materialkemi.


Sidansvarig: Stellan Marklund
2009-03-30

Utskriftsversion