Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Forskarutbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där doktoranden genomför ett individuellt forskningsprojekt, studierna omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen.

Forskningen som bedrivs vid Kemiska institutionen är av hög internationell klass och sträcker sig från studier av proteinveckning via synteser av nya typer av antibiotika, till omfattande studier av interaktioner vid ytor. Utbildning på forskarnivå sker inom en av de många forskargrupper som finns vid kemiska institutionen och i en resursstark och mycket kreativ miljö, klicka här för mer information.

Mycket av den forskning som bedrivs vid Kemiska institutionen är tvärvetenskaplig och det finns pågående samarbeten med flera forskningscentra i Umeå, som Umeå Plant Science Centre (UPSC), The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR).

För mer information om de generella kraven och direktiven för forskarutbildning, kan du läsa på universitetets sida eller i Doktorandhandboken.

Antagning till forskarutbildning sker direkt via de olika forskargrupperna och utlyses i nationell och internationell press och aktuella tjänster kan även sökas här.

För att säkerställa forskarutbildningens kvalitet sker omfattande årliga uppföljningar och forskarstudenterna är välrepresenterade i alla bestämmande organ vid institutionen.

Avhandlingar vid Kemiska institutionen

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Dingeldein, Artur

Bax and oxidized phospholipids - a deadly complex: Apoptotic protein-lipid assemblies studied by MAS NMR spectroscopy

2018

Hämta

Yeşilbaş, Merve

Thin water and ice films on minerals: a molecular level study

2018

Hämta

Wang, Zhao

Recalcitrance of wood to biochemical conversion: feedstock properties, pretreatment, saccharification, and fermentability

2018

-

Veenaas, Cathrin

Developing tools for non-target analysis and digital archiving of organic urban water pollutants

2018

Hämta

Revoju, Srikanth

Molecular design, synthesis and performance evaluation of phenothiazine-based small molecules for efficient organic solar cells

2018

Hämta

Blum, Kristin

Targeted and untargeted analysis of organic contaminants from on-site sewage treatment facilities: Removal, fate and environmental impact

2018

Hämta

Locmelis, Roland

Structural biology studies of thylakoid lumen proteins required for photosystem II assembly and function

2018

Hämta

Ochtrop, Philipp

Selective protein functionalisation via enzymatic phosphocholination

2017

Hämta

Näsström, Elin

Diagnosis of acute and chronic enteric fever using metabolomics

2017

Hämta

Larsson, Malin

Computational methods for analyzing dioxin-like compounds and identifying potential aryl hydrocarbon receptor ligands: multivariate studies based on human and rodent in vitro data

2017

Hämta


Studierektor för forskarutbildning

Elisabeth Sauer-Eriksson
Kontaktinformation

Kalendarium

Till kalendariet