Kemi i skolan

Besök Kemiska institutionen

Skolklasser och intresserade kan komma och besöka oss på Kemiska institutionen.
Se nedan för möjliga tider där vi har möjlighet att guida er och visa våra spännande lokaler och laborationer.

Resurscentrum för skolkemi

Här hittar du mängder med förslag på kemiska experiment för alla skolor.

Gymnasieprojekt

Du kanske inte vet att de är möjligt att utför ditt gymnasieprojekt vid Kemiska institutionen. Så om du är intresserad av kemi och har lust att utföra ditt projekt i en forskarmiljö är du välkommen att kontakta institutionen eller forskningsledaren.

Här är några förslag på några forskningsområden som det är möjligt att genomföra ett projekt:

Kontakta Forskningsområde
Anna Linusson Ny kemi för att förhindra spridning av malaria och dangue
3D modellering för design av molekyler
Bertil Eliasson Kemisk framställning av färgade ämnen på lab
Carlos Martin Enzymatisk försockring av cellulosa för framställning av gröna kemikalier
Christiane Funk Biomass and lipid production by green microalgae cultured in wastewaters
Dan Johnels Syntes och strukturbestämning av organiska molekyler
Elisabeth Sauer-Eriksson Proteiner för framtida läkemedel
Erik Björn Undersökningar av kvicksilver i ekosystem eller i livsmedel
Fredrik Almqvist Antibiotikaresistens-framtidens alternativ till dagens antibiotika
Amyloida sjukdomar - Parkinsons, Alzheimer m.m.
Organisk syntes - Konsten att göra framtidens läkemedel
Gerhard Gröbner Växelverkan mellan Alzheimer's amyloid-b protein och biologiska membraner
Henrik Antti Kemi inom idrott och hälsa
Kemi för att förstå och bota cancer
Jean-Francois Boily The environmental geochemistry of soils
Lars Lövgren Gruvorna och miljön
Magnus Wolf-Watz Enzymologi
Michael Holmboe Kemiexperiment i datorn
Mikael Elofsson

Hur ska framtidens antibiotika utvecklas?
Hur bra är vi egentligen på att förhindra och sprida virussjukdomar?
Naturprodukter som startpunkter för läkemedelsutveckling

Ola Sundman Cellulosa som polymer i produkter
Patrik Andersson Miljögifter i blod
Bisfenol A analys i nappflaskor, konservburkar m.m.
Peter Haglund Organiska föroreningar i inomhusdamm (och möjliga effekter på spädbarn och husdjur)
Solomon Tesfalidet Bestämning av metallhalter i miljöprover
Stina Jansson Vattenrening med hjälp av kol från avfall, gödsel och andra ”oattraktiva” material
Avfallshantering på ett rymdskepp – om man inte bara kan slänga bort, vad gör man då?
Tobias Sparrman Bestämning av diffusion hos detergenter
Uwe Sauer Protein hantering/karakterisering
Wolfgang Schröder Hur gör växter syre?

Vill du kontakta forskningsledaren, klickar du bara på namnet så öppnas ett e-post fönster.
 


Sidansvarig: Lars Backman

Utskriftsversion

Tidigare projekt

Elever från runt om i Sverige har utnyttjat möjligheten att utför sitt gymnasieprojekt vid institutionen.

Om du klickar på namnet kan du läsa några av rapporterna.

Carl Jaede, Minerva gymnasiet, Umeå

Ida Haraila, Luleå Gymnasieby