Till umu.se

Kemi i skolan

Besök Kemiska institutionen

Skolklasser och intresserade kan komma och besöka oss på Kemiska institutionen.
Se nedan för möjliga tider där vi har möjlighet att guida er och visa våra spännande lokaler och laborationer.

Resurscentrum för skolkemi

Här hittar du mängder med förslag på kemiska experiment för alla skolor.

Gymnasieprojekt

Joakim Strandberg, från Lerums Gymnasium har under två veckor utfört sitt gymnasieprojekt på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Joakim berättar: Jag gjorde ett projekt om kloning av genen för GFP. När det blev dags att börja fundera på projektarbetet som man måste göra i gymnasiet fick jag ett tips om internetsidan Projektbanken där jag fick kontakt med Lars Backman. Tidigare hade jag varit på Nobelföreläsningen i kemi 2008 om just GFP och i skolan hade vi just läst om genteknik, så mitt intresse var redan väckt. Så gick det till när jag hamnade på kemiavdelningen i 2 veckor.

Carl Jaede från Minerva gymnasiet i Umeå har under några hektiska dagar isolerat genen för GFP och sedan "lurat" en bakterie att tillverka detta självlysande protein.
Om du vill läsa Carls hela rapport kan du klicka här.

Ida Harila från Luleå Gymnasieby har arbetat vid Kemiska institutionen under en vecka för att studera GFP.
Om du vill läsa Idas rapport kan du klicka här.


Sidansvarig: Lars Backman
2012-06-19

Utskriftsversion