Till umu.se

Kemi i skolan

Besök Kemiska institutionen

Skolklasser och intresserade kan komma och besöka oss på Kemiska institutionen.
Se nedan för möjliga tider där vi har möjlighet att guida er och visa våra spännande lokaler och laborationer.

Resurscentrum för skolkemi

Här hittar du mängder med förslag på kemiska experiment för alla skolor.

Gymnasieprojekt

Du kanske inte vet att de är möjligt att utför ditt gymnasieprojekt vid Kemiska institutionen. Så om du är intresserad av kemi och har lust att utföra ditt projekt i en forskarmiljö är du välkommen att kontakta institutionen eller forskningsledaren.

Här är några förslag på några forskningsområden som det är möjligt att genomföra ett projekt:

Kontakta Forskningsområde
Anna Linusson Ny kemi för att förhindra spridning av malaria och dangue
3D modellering för design av molekyler
Bertil Eliasson Kemisk framställning av färgade ämnen på lab
Britta Lindholm Bränsleceller
Solceller
Carlos Martin Enzymatisk försockring av cellulosa för framställning av gröna kemikalier
Christiane Funk Biomass and lipid production by green microalgae cultured in wastewaters
Dan Johnels Syntes och strukturbestämning av organiska molekyler
Elisabeth Sauer-Eriksson Proteiner för framtida läkemedel
Erik Björn Undersökningar av kvicksilver i ekosystem eller i livsmedel
Fredrik Almqvist Antibiotikaresistens-framtidens alternativ till dagens antibiotika
Amyloida sjukdomar-Parkinsons, Alzheimer m.m.
Organisk syntes- Konsten att göra framtidens läkemedel
Gerhard Gröbner Växelverkan mellan Alzheimer's amyloid-b protein och biologiska membraner
Henrik Antti Kemi inom idrott och hälsa
Kemi för att förstå och bota cancer
Jean-Francois Boily The Environmental Geochemistry of Soils
Karina Persson Struktur av bakteriers ytproteiner
Knut Irgum Syntes och utvärdering av polymera kryogeler
Syntes, funktionalisering och test av poly(HIPE) material
Lars Backman Kloning av GFP ”Green fluorescent protein"
Lars Lövgren Gruvorna och miljön
Magnus Wolf-Watz Enzymologi
Michael Holmboe Kemiesperiment i datorn
Mikael Elofsson Läkemedel, antibiotika, antivirala läkemedel
Ola Sundman Cellulosa som polymer i produkter
Patrik Andersson Bisfenol A analys i nappflaskor, konservburkar m.m.
Peter Haglund Organiska föroreningar i inomhusdamm (och möjliga effekter på spädbarn och husdjur)
Solomon Tesfalidet Bestämning av metallhalter i miljöprover
Stina Jansson Vattenrening och att göra kol av avfall, gödsel och andra ”oattraktiva” material
Tobias Sparrman Bestämning av diffusion hos detergenter
Uwe Sauer Protein hantering/karakterisering
Wolfgang Schröder Hur gör växter syre?

Vill du kontakta forskningsledaren, klickar du bara på namnet så öppnas ett e-post fönster.
 


Sidansvarig: Lars Backman
2016-08-23

Utskriftsversion

Tidigare projekt

Elever från runt om i Sverige har utnyttjat möjligheten att utför sitt gymnasieprojekt vid institutionen.

Om du klickar på namnet kan du läsa några av rapporterna.

Carl Jaede, Minerva gymnasiet, Umeå

Ida Haraila, Luleå Gymnasieby