Om institutionen

Kemiska institutionen är en av Umeå universitets största institutioner. Här arbetar ca 220 anställda och dessutom ett tjugotal postdoktorer på stipendium. Här bedrivs framgångsrik forskning och undervisning som på många olika sätt berör viktiga vetenskapliga utmaningar och bidrar till utvecklingen mot ett samhälle som präglas av hållbarhet och god hälsa.

Den forskning som utförs vid institutionen berör många av de stora samhällsutmaningarna och arbetet mot ett hållbart samhälle. Ett område är bioresursteknik där ett av målen är att utveckla nya processer för att nyttja skogen som råvara vid framställning av s.k. gröna kemikalier. Ett annat område behandlar framtidens hälsa och vid institutionen bedrivs framgångsrik forskning med tydlig tillämpning för en ökad kunskap med ambitionen att kunna förbättra behandlingsmetoder av infektions-, cancer- och amyloidsjukdomar. De senaste åren har flera stora anslag i hård konkurrens kommit institutionen tillgodo. Vidare har miljökemisk forskning länge varit stark vid institutionen där projekt som berör läkemedel i miljön har uppmärksammats på senare tid.

Vi bedriver undervisning på två kemiinriktade utbildningsprogram nämligen kandidatprogrammet i Life Science och masterprogrammet i Kemi. Vi är dessutom djupt involverade i Receptarie- och Apotekarprogrammen samt masterprogrammet i farmaci. Vi bidrar även med kemiutbildning inom andra program där studenterna behöver både grundläggande och avancerade kemikunskaper.

Det senaste året noterade vi en stor uppgång i intresset för kandidatprogrammet i Life Science, något som kan bidra till att täcka den framtida befarade bristen på arbetsmarknaden av personer med kemikompetens.

Institutionen har förstklassig infrastruktur i form av lokaler, instrumentering och informationsteknik som är av stor betydelse för vår forskning och undervisning. Dessutom har vi professionella tekniska och administrativa stöd på alla nivåer. Institutionen är värd för flera olika teknikplattformar som huvudsakligen stödjer den forskning och undervisning som bedrivs vid Umeå universitet. Här finns även teknikplattformar av betydelse för forskare på nationell och internationell nivå.
 


Sidansvarig: Lars Lövgren

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet