Till umu.se

Om institutionen

Kemiska institutionen bedriver idag framgångsrik forskning och undervisning inom ett stort antal områden.

Den forskning som utförs vid institutionen berör många av de stora samhällsutmaningarna och arbetet mot ett hållbart samhälle. Ett område är bioresursteknik där ett av målen är att utveckla nya processer för att nyttja skogen som råvara vid framställning av s.k. gröna kemikalier. Ett annat område behandlar framtidens hälsa och vid institutionen bedrivs framgångsrik forskning med tydlig tillämpning för en ökad kunskap med ambitionen att kunna förbättra behandlingsmetoder av infektions-, cancer- och amyloidsjukdomar. De senaste åren har flera stora anslag i hard konkurrens kommit institutionen tillgod. Vidare har miljökemisk forskning har länge varit stark vid institutionen där projekt som berör läkemedel i miljön har uppmärksammats på senare tid.

Vi bedriver undervisning på tre kemiinriktade utbildningsprogram nämligen kandidatprogrammet i Life Science, masterprogrammet i Kemi samt det nyligen startade civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik. Vi är dessutom djupt involverade i Receptarie- och Apotekarprogrammen samt masterprogrammet i farmaci. Vi bidrar även kemiutbildning inom andra program där studenterna behöver grundläggandeoch avancerade  kemikunskaper.

Det senaste året noterade vi en stor uppgång i intresset för kandidatprogrammet i Life Science, något som kan bidra till att täcka den framtida befarade bristen på arbetsmarknaden av personer med kemikompetens.

Institutionen har förstklassig infrastruktur i form av lokaler, instrumentering och informationsteknologi somär av stor betydelse för vår forskning och undervisning. Vidare har institutionen professionellt tekniskt och administrativt stöd på alla nivåer.


Sidansvarig: Lars Lövgren
2015-03-02

Utskriftsversion