Till umu.se

Om institutionen

Kemiska institutionen har över 200 anställda, varav 70-80 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Miljö- och geokemi, Biologisk kemi och Teknisk kemi, samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi finns med i tre av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prioriterade forskningsområden och är också en stark partner inom Kemiskt-biologiskt centrum, KBC.
Våra utbildningar attraherar studenter från hela Sverige men lockar även internationella studenter framför allt på avancerad nivå.

Utbildning för framtiden

Vi har två egna utbildningsprogram på grundnivå, Teknisk kemi och "Life science" men är även ansvarig för program med en tydlig yrkesinriktning, Processoperatörs utbildning och Receptarieprogrammet.
Fler och fler utländska studenter lockas till våra utbildningar på avancerad nivå för den starka forskningsanknytningen och den fantastiska miljön.

Samverkan med skolor och övriga samhället

Ett viktigt område är vår samverkan med skolor där vi erbjuder studiebesök, praoverksamhet, examensarbeten, mm.
Vår webbsida Skolkemi är uppskattad och flitigt besökt av lärare involverade i kemiundervisning i landets skolor.

Vår samverkan med näringslivet är ständigt ökande. Idag har vi samarbeten med över 30 företag samt flera myndigheter. Många forskningsprojekt drivs genom samfinansering med företag, bland annat i form av indurstridoktoraner.
Institutionens nuvarande och tidigare forskare är de som bidrar till att mindre företag växer upp i närheten av campus, direkt sprungna ur den forskning som har bedrivits eller bedrivs vid institutionen.


Sidansvarig: Lars Lövgren
2010-01-10

Utskriftsversion