Till umu.se

Cecilia Lindgren - kemi

Datum: 2017-09-08
Tid: 09.00
Plats: KBC-huset, Stora hörsalen KB.E3.03
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Cecilia Lindgren, Kemiska institutionen, försvarar sin avhandling med svensk titel Strategier för utveckling av nya läkemedel mot multikomponentsystem – Fokus på klass II MHC proteiner och acetylkolinesteras.

Engelsk titel: Design Strategies for New Drugs Targeting Multicomponent Systems – Focusing on Class II MHC Proteins and Acetylcholinesterase.

Fakultetsopponent: Prof. Antti Poso, University of Eastern Finland, Kuopio - School of Pharmacy.

Huvudhandledare: Anna Linusson.
 

Doktorand: Cecilia Lindgren
Arrangör: Kemiska institutionen
Kontaktperson: Cecilia Lindgren
Telefon: 073-059 80 79
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender