Till umu.se

Cecilia Engdahl - kemi

Datum: 2017-06-02
Tid: 09.00
Plats: KBC-huset, Stora hörsalen KB.E3.03
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Cecilia Engdahl, Kemiska institutionen, försvarar sin avhandling med svensk titel Selektiv inhibering av acetylkolinesteras 1 från sjukdomsspridande myggor: Design och utveckling av nya insekticider för vektor kontroll.

Engelsk titel: Selective inhibition of acetylcholinesterase 1
from disease-transmitting mosquitoes. Design and development of new insecticides for vector control.

Fakultetsopponent: Zoran Radic, University of California, USA.

Huvudhandledare: Anna Linusson.

Doktorand: Cecilia Engdahl
Arrangör: Kemiska institutionen
Kontaktperson: Cecilia Engdahl
Telefon: 073-184 14 71
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender