Till umu.se

Samverkan

Samverkan med skolor och övriga samhället

Ett viktigt område är vår samverkan med skolor där vi erbjuder studiebesök, prao-verksamhet, projektarbeten mm.
Vår sida Skolkemi är en uppskattad och flitigt besökt länk för lärare involverade i kemiundervisning i landets skolor.
Vår samverkan med näringslivet ökar ständigt. Idag har vi samarbete med över 30 företag samt med ett flertal myndigheter. Många forskningsprojekt drivs genom samfinansiering med företag t ex via industridoktorander.
Våra nuvarande och tidigare forskare är också de som bidrar till att mindre företag växer upp i närheten av campus, direkt sprungna från den forskning som har bedrivits eller fortfarande bedrivs vid institutionen.

Ingen nyhet vald


Sidansvarig: Lars Backman
2009-11-06

Utskriftsversion