Kurser i kemi

Det finns många kemikurser att välja, från grundläggande till avancerade kurser. Vill du veta mer om en speciell kurs är det bara att du klickar på kursen.

Kurser - förutbildning
Höstterminen 2018 Vårterminen 2018

Kemi baskurs 1, 7.5 hp (5KX000)Kemi baskurs 2, 7.5 hp (5KX001)

Kemi baskurs 1, 7.5 hp (5KE050)Kemi baskurs 2, 7.5 hp (5KE072)
Kurser - grundnivå för nybörjare
Höstterminen 2018 Vårterminen 2018

Allmän kemi, 12 hp (5KEXXX)

Biologisk kemi, 15 hp (5KE111)Grundläggande biokemi (för lärare), 7.5 hp (5KE154)

Introduktionskurs till processoperatörsyrket, 7.5 hp (5KEXXX)

Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet, 15 hp (5KE004)Kemins grunder, 15 hp (5KE165)

Kemins grunder, 15 hp (5KE165)

Kurser - grundnivå, ej nybörjare
Höstterminen 2018 Vårterminen 2018

Akvatisk kemi, 15 hp (5KE002)

Biofysikalisk kemi: Spektroskopi, 7.5 hp (5KE038)Biofysikalisk kemi: Termodynamik, 7.5 hp (5KE034)Biokemi - Proteinkemi och enzymkinetik, 15 hp (5KE076)

Bioresursteknik 3, grön processteknik, 7.5 hp (5KE159)

Energiteknisk kemi, 15 hp (5KE133)Examensarbete i kemi, 15 hp (5KE048)Kemometri, 7.5 hp (5KE053)

Analytisk kemi (5KE081)

Biokemi, 15 hp (5KE020)Bioorganisk kemi, 15 hp (5KE011)

Bioresursteknik 1, kemiteknikens grunder, 15 hp (5KE158)

Examensarbete i kemi, 15 hp (5KE048)Experimentell design och multivariat dataanalys 7,5 hp (5KE018)Kemometri, 7.5 hp (5KE053)

Naturproduktkemi och vedkemi, 7.5 hp (5KE160)

Kurser - avancerad nivå
Höstterminen 2018 Vårterminen 2018

Avancerade experimentella kemiska verktyg, 15 hp (5KE175)Biofysikaliska-kemiska koncept, 15 hp (5KE174)Biokemi - Proteiners struktur och funktion, 15 hp (5KE170)

Examensarbete i kemi, 15, 30, 45 eller 60 hpFördjupningsarbete i kemi, 7.5, 15 eller 30 hpKemometri,  7.5 hp (5KE053)

Teoretisk läkemedelskemi, 7.5 hp (5KE168Tillämpad läkemedelskemi, 7.5 hp (5KE169)

Avancerad organisk kemi, 15 hp (5KE172)

Beräkningskemi, 7.5 hp (5KE176)Examensarbete i kemi, 15, 30, 45  eller 60 hp (5KE146, 5KE147, 5KE148, 5KE149 & 5KE150)

Fördjupningsarbete i kemi, 7.5, 15 & 30 hp (5KE035, 5KE036, 5KE142 & 5KE179)Miljökemi, 15 hp (5KE177)Proteinkemisk separations- och analysteknik, 15 hp (5KE171)

Kurser inom receptarie- och apotekarprogrammen
liksom masterprogrammet i farmaci

Höstterminen 2018 Vårterminen 2018

Farmaceutisk kemi, 15 hp (5KE162)

Läkemedelskemi för farmaceuter, 4.5 hp (5KE164)

Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning, 7.5 hp (5KE120) Läkemedelsanalytisk kemi, 7.5 hp (5KE121)Organisk kemi med läkemedelsinriktning, 15 hp (5KE116)


Sidansvarig: Lars Backman

Utskriftsversion

Studievägledare

Receptarieprogrammet
Apotekarprogrammet
Master i farmaci

Sanna Karlsson

Vanliga frågorKontaktinformation
e-post till studievägledare

_________________

Kandidatprogrammet i "Life Science"
Masterprogram i kemi

Maria Jansson
Kontaktinformation
e-post till studievägledare