Kemiutbildning

Kemi finns i allt man kan tänka sig. Från just den tanken som beror på kemiska substanser i din hjärna till framställning av förnyelsbar energi.

Goda kunskaper i kemi krävs i allt från att framställa plaster, hantera farliga kemikalier i vårt samhälle till att syntetisera rätt molekyler till nya läkemedel. En kemist är expert på laboratorieanalyser och undersökningar och arbetar där kemiska produkter tillverkas, utvecklas eller används. En kemist arbetar också med att konstruera nya produkter som är mer anpassningsbara till miljön och mindre skadliga för vår omgivning. Kemiska kunskaper är dessutom viktigt för utvecklingen av alternativa energikällor

Kemiska institutionen vid Umeå universitet erbjuder ett brett utbud av program och kurser där kursinnehåll och föreläsare har direkt anknytning till aktuell forskning. Forskningen omfattar för närvarande ultraspåranalys av tungmetaller och steroider i biologiska prover; studier av struktur, dynamik och funktion hos proteiner och biologiska membraner; miljögifters bildning, transport och effekt i miljön; lösningskemi i miljökemiska och industriella processer; syntes av komplicerade naturprodukter, läkemedelskemi och sambandet mellan kemiska föreningars struktur och biologiska aktivitet/giftighet. 

Forskningen som bedrivs vid Kemiska institutionen är av hög internationell klass och innefattar de klassiska kemidisciplinerna analytisk kemi, biokemi, biofysikalisk kemi, miljökemi, oorganisk kemi och organisk kemi. Av praktiska skäl är forskningen organiserad i tre huvudområden: Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi.

Både kurser och progam i kemi är starkt kopplade till pågående forskning inom dessa områden liksom till flera forskningscenter där kemi ingår som en viktig del, som Umeå Plant Science Centre (UPSC), The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM) and Umeå Centre for Microbial Research (UCMR).


Sidansvarig: Lars Backman

Utskriftsversion