Att läsa kemi i Umeå

Kemister och kemi behövs inom många olika områden. Kemi är viktig del för att förstå utvecklingen av olika sjukdomar samt för att utveckla och framställa framtidens mediciner för att behandla dessa sjukdomar. Kemister arbetar också med att konstruera nya produkter som är mer anpassningsbara till miljön och mindre skadliga för vår omgivning. Kemi är dessutom viktigt för utvecklingen av alternativa energikällor.

Vi erbjuder ett brett utbud av kemikurser där kursinnehåll och föreläsare har direkt anknytning till aktuell forskning. De områden vi fokuserar på i Umeå är biologisk kemi, miljökemi, biogeokemi samt teknisk kemi. Föreläsningar, lektioner och laborationer, där man till exempel får visualisera kemi med datorer, ger dig både de teoretiska och praktiska färdigheter du behöver i arbetslivet.

Oavsett program består undervisningen av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och laborationer. Du får använda modern kemisk utrustning i välutrustade laboratorier för att lösa kemiska, biologska och medicinska problem.

Så inleds t ex kandidatprogrammet med en kurs i biologisk kemi. Det första året ger dig en stark grund i allmän kemi, biokemi och biorganisk kemi med tydliga inslag av analytisk kemi, statistik och kemometri. Det andra året innhåller kurser i molekylärbiologi, basal och molekylär genetik, cellbiologi och fysiologi. Under det tredje året har du möjlighet att välja fritt bland ett stort antal kurser i kemi t.ex. på avancerad nivå, eller kurser inom andra områden, för att uppnå en relevant examen. Kandidatprogrammet liksom andra program avslutas med ett examensarbete i kemi.


Sidansvarig: Lars Backman

Utskriftsversion