Till umu.se

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Forskarutbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där doktoranden genomför ett individuellt forskningsprojekt, studierna omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen.

Forskningen som bedrivs vid Kemiska institutionen är av hög internationell klass och sträcker sig från studier av proteinveckning via synteser av nya typer av antibiotika, till omfattande studier av interaktioner vid ytor. Utbildning på forskarnivå sker inom en av de många forskargrupper som finns vid kemiska institutionen och i en resursstark och mycket kreativ miljö, klicka här för mer information.

Mycket av den forskning som bedrivs vid Kemiska institutionen är tvärvetenskaplig och det finns pågående samarbeten med flera forskningscentra i Umeå, som Umeå Plant Science Centre (UPSC), The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR).

För mer information om de generella kraven och direktiven för forskarutbildning, kan du läsa på universitetets sida eller i Doktorandhandboken.

Antagning till forskarutbildning sker direkt via de olika forskargrupperna och utlyses i nationell och internationell press och aktuella tjänster kan även sökas här.

För att säkerställa forskarutbildningens kvalitet sker omfattande årliga uppföljningar och forskarstudenterna är välrepresenterade i alla bestämmande organ vid institutionen.

Avhandlingar i kemi

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Locmelis, Roland

Structural biology studies of thylakoid lumen proteins required for photosystem II assembly and function

2018

Hämta

Ochtrop, Philipp

Selective protein functionalisation via enzymatic phosphocholination

2017

Hämta

Näsström, Elin

Diagnosis of acute and chronic enteric fever using metabolomics

2017

Hämta

Larsson, Malin

Computational methods for analyzing dioxin-like compounds and identifying potential aryl hydrocarbon receptor ligands: multivariate studies based on human and rodent in vitro data

2017

Hämta

Lindgren, Cecilia

Design strategies for new drugs targeting multicomponent systems: focusing on class II MHC proteins and acetylcholinesterase

2017

Hämta

Li, Yaozong

Understanding molecular mechanisms of protein tyrosine kinases by molecular dynamics and free energy calculations

2017

Hämta

Engdahl, Cecilia

Selective inhibition of acetylcholinesterase 1 from disease-transmitting mosquitoes: design and development of new insecticides for vector control

2017

Hämta

Nilsson, Lina

Kinetic stabilization of transthyretin and its role as an inhibitor of Aβ amyloid formation

2017

Hämta

Khani Meynaq, Mohammad Yaser

Electrochemical investigations on lipid cubic phases

2017

Hämta

Berg, Lotta

Exploring non-covalent interactions between drug-like molecules and the protein acetylcholinesterase

2017

Hämta


Sidansvarig: Lennart Johansson

Utskriftsversion

Studierektor för forskarutbildning

Elisabeth Sauer-Eriksson
Kontaktinformation