Till umu.se

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Forskarutbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där doktoranden genomför ett individuellt forskningsprojekt, studierna omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen.

Forskningen som bedrivs vid Kemiska institutionen är av hög internationell klass och sträcker sig från studier av proteinveckning via synteser av nya typer av antibiotika, till omfattande studier av interaktioner vid ytor. Utbildning på forskarnivå sker inom en av de många forskargrupper som finns vid kemiska institutionen och i en resursstark och mycket kreativ miljö, klicka här för mer information.

Mycket av den forskning som bedrivs vid Kemiska institutionen är tvärvetenskaplig och det finns pågående samarbeten med flera forskningscentra i Umeå, som Umeå Plant Science Centre (UPSC), The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR).

För mer information om de generella kraven och direktiven för forskarutbildning, kan du läsa på universitetets sida eller i Doktorandhandboken.

Antagning till forskarutbildning sker direkt via de olika forskargrupperna och utlyses i nationell och internationell press och aktuella tjänster kan även sökas här.

För att säkerställa forskarutbildningens kvalitet sker omfattande årliga uppföljningar och forskarstudenterna är välrepresenterade i alla bestämmande organ vid institutionen.

Avhandlingar i kemi

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nilsson, Lina

Kinetic stabilization of transthyretin and its role as an inhibitor of Aβ amyloid formation

2017

Hämta

Khani Meynaq, Mohammad Yaser

Electrochemical investigations on lipid cubic phases

2017

Hämta

Berg, Lotta

Exploring non-covalent interactions between drug-like molecules and the protein acetylcholinesterase

2017

Hämta

Oanh, Ho Ngoc Hoang

Regulation of the multi-functional protein YscU in assembly of the Yersinia type III secretion injectisome

2017

Hämta

Galindo-Prieto, Beatriz

Novel variable influence on projection (VIP) methods in OPLS, O2PLS, and OnPLS models for single- and multi-block variable selection: VIPOPLS, VIPO2PLS, and MB-VIOP methods

2017

Hämta

Normark, Monica

Pretreatment and enzymatic saccharification of lignocellulose: formation and effects of pseudolignin

2016

-

Pham, Ngoc Tung

Three-dimensional structured carbon foam: synthesis and applications

2016

Hämta

Edo Giménez, Mar

Mixed fuels composed of household waste and waste wood: Characterization, combustion behaviour and potential emissions

2016

Hämta

Albers, Michael Franz

Synthesis and investigation of bacterial effector molecules

2016

Hämta

Røyne, Frida

Exploring the relevance of uncertainty in the life cycle assessment of forest products

2016

Hämta


Sidansvarig: Lennart Johansson

Utskriftsversion

Studierektor för forskarutbildning

Elisabeth Sauer-Eriksson
Kontaktinformation