Vad är egentligen kemi?

Oavsett vad du tycker om kemi, använder du på ett eller annat sätt kemiska processer dagligen. På morgonen när du kokar kaffe eller te extraherar du smakämnen från kaffebönor eller teblad. När du duschar och tvättar dig använder du ytaktiva ämnen för att bli ren. När du går eller cyklar till skolan behöver du omvandla gröten du åt till frukost till energi för dina muskler. Så fortsätter det hela dagen. Inte ens när du sover kan du undvika kemiska processer eftersom dina drömmar uppstår genom att olika signalsubstanser aktiverar dina hjärnceller.

Kemister behövs inom många olika områden. Vi arbeter med att skapa nya produkter som är bättre miljöanpassade och därmed mindre farliga för omgivningen. Kemister är även viktiga i arbetet med att minska energikonsumtionen och utsläpp av koldioxid liksom för att utveckla alternativa energikällor.

Enligt Wikipedia är kemi vetenskapen om materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar, på materiens organisationsnivå över enskilda atomer. Ämnet kemi, som är en av naturvetenskaperna, är mycket brett och delas traditionellt in i organisk, oorganisk, analytisk och fysikalisk kemi samt biokemi, men på senare år har miljökemi och materialkemi tillkommit. Varje enskild gren överlappar ofta med delar av andra vetenskaper, som fysik, biologi och geologi.

  • Inom analytisk kemi utvecklar man metoder för att analysera sammansättning och struktur av olika prover.
  • I biokemi studerar man de reaktioner och processer som sker i levande organismer. Biokemi har nära kopplingar till organisk kemi, mikrobiologi och cellbiologi.
  • Oorganisk kemi studerar egenskaper och reaktioner hos oorganiska ämnen.
  • Organisk kemi är studiet av struktur, egenskaper, sammansättning och reaktioner hos kolföreningar.
  • Fysikalisk kemi behandlar den teoretiska grunden till de processer och reaktioner som sker i kemiska system.
  • Inom miljökemi studerar man hur kemiska processer (och ämnen) påverkar miljön.

Andra fält inom eller med anknytning till kemi är astrokemi, atmosfärskemi, elektrokemi, farmakologi, geokemi, grön kemi, kemiteknik, kemometri, kvantkemi, kärnkemi, läkemedelskemi, materialvetenskap, molekylär bioteknik, molekylärbiologi, nanoteknik, petrokemi, polymerkemi, supramolekylär kemi, teoretisk kemi och ytkemi.


Sidansvarig: Lars Backman

Utskriftsversion